Vodní kanály v Amsterdamu

Jedním z hlavních symbolů Amsterdamu jsou bezesporu jeho vodní kanály, kterými je centrum města doslova protkáno.

Kanálový systém města byl vybudován v 17. století. Důvod budování kanálů byl praktický - umožnit dopravu po městě a až do nitra města. Na druhou stranu bylo potřeba budovat hrázní systémy, protože hladina kanálů byla závislá na hladině blízkého moře. Ale v budování hrází mají holanďané rozsáhlé zkušenosti. V současnosti stojí Amsterdam protkán desítkami kanálů, které je nutné navštívit a poznat tak poetiku nizozemské metropole.